Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam

Zábery sa nekopírujú správne.
  • Nemôžete kopírovať zábery pomocou kábla HDMI.

  • Prípojný A/V kábel nie je správne pripojený. Pripojte kábel ku vstupnému konektoru ďalšieho zariadenia. [Detaily]