Pripojenie k počítaču

Softvér „PlayMemories Home“ nie je možné nainštalovať.
  • Skontrolujte prostredie počítača alebo inštalačnú procedúru potrebnú na nainštalovanie softvéru „PlayMemories Home“.

Softvér „PlayMemories Home“ nepracuje správne.
  • Ukončite program „PlayMemories Home“ a reštartujte počítač.

Kamkordér nie je rozpoznaný počítačom.
  • Odpojte zariadenia od iného konektora USB počítača, než je konektor pre klávesnicu, myš a kamkordér.

  • Odpojte Built-in USB Cable od počítača a kamkordéra a reštartujte počítač. Potom znova pripojte počítač a kamkordér v správnom poradí.

  • Keď je Built-in USB Cable aj konektor USB kamkordéra súčasne pripojený k externým zariadeniam, odpojte zariadenie, ktoré nie je pripojené k počítaču.