Očakávaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu


„HD“ znamená kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a „STD“ znamená kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením.

Čas nahrávania

Približný čas, ktorý je k dispozícii pri použití úplne nabitej batérie.
(jednotka: minúta)
3D

Batéria
Čas nepretržitého nahrávania
Čas bežného nahrávania
NP-FV50
70
35
NP-FV70 (je súčasťou dodávky)
150
75
NP-FV100
300
150

2D

Batéria
Čas nepretržitého nahrávania
Čas bežného nahrávania
Kvalita obrazu
HD
STD
HD
STD
NP-FV50
105
110
50
55
NP-FV70 (je súčasťou dodávky)
220
235
110
115
NP-FV100
440
470
220
235

  • Každý z týchto časov nahrávania bol nameraný pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) s funkciou [REC Mode] nastavenou na hodnotu [Standard ].

  • Čas bežného nahrávania zobrazuje čas, keď opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie, prepínate indikátor MODE a používate funkciu priblíženia.

  • Čas nameraný pri používaní kamkordéra pri 25 ˚C. 10 ˚C až 30 ˚C sa odporúča.

  • Ak kamkordér používate pri nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a prehrávania sa skráti.

  • Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér používate.

Čas prehrávania

Približný čas, ktorý je k dispozícii pri použití úplne nabitej batérie.
(jednotka: minúta)
3D

Batéria
NP-FV50
110
NP-FV70 (je súčasťou dodávky)
235
NP-FV100
470

2D

Batéria
Kvalita obrazu
HD
STD
NP-FV50
130
140
NP-FV70 (je súčasťou dodávky)
270
290
NP-FV100
535
580