Očakávaný čas nahrávania videozáznamov

Očakávaný čas nahrávania videozáznamov

Interné nahrávacie médium


V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v hodinách (h) a minútach (min)

Režim nahrávania
Čas nahrávania
HDR-TD20E
HDR-TD20VE
[3D]
5 h 10 min
(5 h 10 min)
4 h 55 min
(4 h 55 min)
[50p Quality ]
5 h 10 min
(5 h 10 min)
4 h 55 min
(4 h 55 min)
[Highest Quality ]
6 h 5 min
(6 h 5 min)
5 h 45 min
(5 h 45 min)
[High Quality ]
8 h 15 min
(8 h 15 min)
7 h 55 min
(7 h 55 min)
[Standard ]
14 h 35 min
(11 h 5 min)
13 h 55 min
(10 h 35 min)
[Long Time ] (5,1-kanálový)*
25 h 15 min
(20 h 45 min)
24 h
(19 h 45 min)
[Long Time ] (2-kanálový)*
26 h 5 min
(21 h 20 min)
24 h 50 min
(20 h 20 min)

V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v hodinách (h) a minútach (min)

Režim nahrávania
Čas nahrávania
HDR-TD20E
HDR-TD20VE
[Standard ] (5,1-kanálový)*
15 h 10 min
(13 h 55 min)
14 h 25 min
(13 h 15 min)
[Standard ] (2-kanálový)*
15 h 35 min
(14 h 20 min)
14 h 50 min
(13 h 35 min)

* Formát záznamu zvuku môžete zmeniť pomocou funkcie [Audio Mode]. [Detaily]
 • V prípade videozáznamov môžete nahrať maximálne 3 999 scén v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a maximálne 9 999 scén v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).

 • Maximálne časy nepretržitého nahrávania videozáznamov:

 • 3D: asi 6 hodín 30 minút

 • 2D: asi 13 hodín

 • Ak chcete pri nahrávaní v maximálnom rozsahu využiť čas nahrávania, ktorý je uvedený v tabuľke, bude potrebné odstrániť ukážkový videozáznam v kamkordéri.

 • Váš kamkordér využíva formát VBR (Variable Bit Rate) na automatické nastavenie kvality obrazu tak, aby kvalita zodpovedala povahe nahrávanej scény. Táto technológia spôsobuje fluktuácie času nahrávania média. Videozáznamy obsahujúce rýchlo sa pohybujúce a zložité zábery sa nahrávajú pri vyššej prenosovej rýchlosti, čo skracuje celkový čas nahrávania.

Poznámky
 • Hodnota v zátvorkách ( ) predstavuje minimálny čas nahrávania.

Pamäťová karta

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
(jednotka: minúta)


2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
[3D]
8
(8)
15
(15)
35
(35)
75
(75)
150
(150)
[50p Quality ]
8
(8)
15
(15)
35
(35)
75
(75)
150
(150)
[Highest Quality ]
10
(10)
20
(20)
40
(40)
85
(85)
180
(180)
[High Quality ]
10
(10)
25
(25)
60
(60)
120
(120)
245
(245)
[Standard ]
25
(15)
50
(35)
105
(80)
210
(160)
430
(325)
[Long Time ] (5,1-kanálový)*
40
(35)
85
(70)
180
(150)
370
(300)
740
(610)
[Long Time ] (2-kanálový)*
45
(35)
90
(75)
185
(155)
380
(310)
770
(630)


Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
(jednotka: minúta)


2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
[Standard ] (5,1-kanálový)*
25
(20)
50
(50)
110
(100)
220
(205)
445
(410)
[Standard ] (2-kanálový)*
25
(25)
55
(50)
110
(100)
225
(210)
460
(420)

* Formát záznamu zvuku môžete zmeniť pomocou funkcie [Audio Mode]. [Detaily]
 • Pri používaní pamäťovej karty Sony.

Poznámky
 • Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od podmienok nahrávania a podmienok objektu a režimu [REC Mode] a [Frame Rate]. [Detaily] [Detaily]

 • Hodnota v zátvorkách ( ) predstavuje minimálny čas nahrávania.

Prenosová rýchlosť a pixely nahrávania

V nasledujúcom zozname sa zobrazuje bitová rýchlosť, počet pixlov a pomer strán jednotlivých režimov nahrávania pre videozáznamy (videozáznam + zvuk, atď.).
 • Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD):

 • 3D videozáznam: max. 28 Mb/s, 1 920 1 080 pixlov/16:9

 • PS: max. 28 Mb/s, 1 920 1 080 pixelov/16:9

 • FX: max. 24 Mb/s, 1 920 1 080 pixelov/16:9

 • FH: pribl. 17 Mb/s (priemerná hodnota) 1 920 1 080 pixelov/16:9

 • HQ: pribl. 9 Mb/s (priemerná hodnota) 1 440 1 080 pixelov/16:9

 • LP: pribl. 5 Mb/s (priemerná hodnota) 1 440 1 080 pixelov/16:9

 • Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD):

 • HQ: pribl. 9 Mb/s (priemerná hodnota) 720 576 pixlov/16:9, 4:3


Pixle nahrávania a pomer strán pre fotografie.
 • Režim nahrávania fotografií, dvojité snímanie (Dual Capture):

 • 6 016 bodov 3 384 bodov/16:9

 • 4 512 bodov 3 384 bodov/4:3

 • 4 224 bodov 2 376 bodov/16:9

 • 2 592 bodov 1 944 bodov/4:3

 • 1 920 bodov 1 080 bodov/16:9

 • 640 bodov 480 bodov/4:3

 • Nasnímanie fotografie z videozáznamu:

 • 1 920 bodov 1 080 bodov/16:9

 • 640 bodov 360 bodov/16:9

 • 640 bodov 480 bodov/4:3