Sposób korzystania z niniejszego Przewodnika użytkownika


W niniejszym Przewodniku użytkownika podano informacje na temat poszczególnych funkcji kamery, zmiany ustawień i rozwiązywania problemów.

Wybór tematu do wyświetlenia

Na poniższych ilustracjach dla przykładu wykorzystano program Internet Explorer 7.
  1. Kliknąć tytuł w panelu bocznym okna przeglądarki.

W prawym okienku pojawi lista tytułów tematów.
  1. Kliknąć tytuł tematu na liście.

Opisy pojawiają się w prawym okienku.

Zmiana rozmiaru czcionki

Rozmiar czcionki zmienia się dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje na temat sposobu zmiany rozmiaru czcionki można znaleźć w Pomocy używanej przeglądarki internetowej.

Wyszukiwanie tematu według słowa kluczowego

W oknie wyszukiwania wpisać słowo kluczowe, po czym kliknąć przycisk [Wyszukaj].

Powrót do poprzedniej strony

Do poprzednio oglądanej strony można wrócić korzystając z przycisku powrotnego przeglądarki internetowej lub z nawigacji okruszkowej (A).

Drukowanie strony

Aby wydrukować oglądaną stroną, wystarczy kliknąć przycisk [Drukuj].

Oznaczenia i sposoby notacji stosowane w niniejszym Przewodniku użytkownika

W niniejszym Podręczniku użytkownika kolejność operacji wskazują strzałki () (A).
Kamerę należy obsługiwać w podanej kolejności.
  • Ikony w zdaniach opisujących procedurę obsługi pojawiają, gdy w kamerze wprowadzono ustawienia domyślne.

  • Ustawienie domyślne oznaczone jest symbolem .