Części i elementy sterujące


 1. Wbudowany mikrofon

 1. Active Interface Shoe

 1. Lampa błyskowa/Lampa wideo

 1. Obiektyw (obiektyw Carl Zeiss)

 1. Czujnik zdalnego sterowania/port podczerwieni

 1. Lampka nagrywania kamery

Podczas nagrywania lampka nagrywania kamery jest podświetlona na czerwono. Lampka ta miga, gdy kończy się dostępna ilość pamięci na nośniku zapisu lub gdy akumulator jest rozładowany.
 1. Przycisk MANUAL

 1. Pokrętło MANUALHDR-CX730E/ CX740VE/ CX760E/ CX760VE

HDR-PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE
 1. Ekran LCD/panel dotykowy

Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni można go zamknąć w taki sposób, aby panel pozostawał widoczny. Jest to wygodne podczas odtwarzania.
 1. Głośniki

 1. Obiektyw projektora

 1. Dźwignia PROJECTOR FOCUS

 1. Antena GPS (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE)

Antena GPS znajduje się wewnątrz panelu LCD.

HDR-PJ710VE/ PJ720E

HDR-CX730E/ CX740VE/ CX760E/ CX760VE

HDR-PJ740VE/ PJ760VE/ PJ760E
 1. Przycisk (Podgląd obrazów)

 1. Przycisk LIGHT (Lampa wideo)

 1. Przycisk NIGHTSHOT

 1. Przycisk POWER

 1. Lampka dostępu do karty pamięci

Gdy lampka jest podświetlona lub miga, kamera odczytuje/zapisuje dane.
 1. Gniazdo karty pamięci

 1. Przycisk RESET

Do uruchomienia przycisku RESET używać ostro zakończonego przedmiotu.
Przycisk RESET służy do zerowania wszystkich ustawień włącznie z nastawą zegara.
 1. Przycisk PROJECTOR (HDR-PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE)

 1. Gniazdo HDMI OUT

 1. Gniazdo(USB)

 1. Lampka (Film)/ (Zdjęcie)

 1. Przycisk MODE


HDR-PJ710VE/ PJ720E

HDR-CX730E/ CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE
 1. Dźwignia regulacji zbliżenia

 1. Przycisk PHOTO

 1. Okular

 1. Wizjer

 1. Lampka CHG (ładowanie)

 1. Akumulator

 1. Przycisk START/STOP

 1. Gniazdo DC IN

 1. Pokrętło regulacji soczewki wizjera

 1. Gniazdo (mikrofon) (PLUG IN POWER)

 1. Gniazdo (słuchawkowe)

 1. Zdalne złącze A/V

 1. Pasek na rękę

 1. Zapas do zrobienia paska na ramię

 1. Wbudowany kabel USB

 1. Dźwignia zwalniająca BATT (akumulatora)

 1. Gniazdo statywu

Do mocowania statywu (oddzielnie w sprzedaży: długość śruby statywu nie może być dłuższa niż 5,5 mm)

Mocowanie paska na rękę

Zakładanie osłona przeciwodblaskowa na obiektyw

A: Pierścień zabezpieczający
Wyrównać prawidłowo osłona przeciwodblaskowa na obiektyw względem kamery (), a następnie obrócić pierścień zabezpieczający osłony zgodnie z kierunkiem strzałki ().
 • Zakładając osłona przeciwodblaskowa na obiektyw, należy prawidłowo wyrównać wycięcie w osłonie z miejscem emisji błysku w kamerze.

 • Aby zdjąć osłona przeciwodblaskowa na obiektyw, wystarczy obrócić pierścień zabezpieczający osłony przeciwodblaskowej przeciwnie do kierunku strzałki.

 • Przed przystąpieniem do nagrywania filmów z użyciem funkcji NightShot należy zdjąć osłona przeciwodblaskowa na obiektyw. W przeciwnym wypadku na nagrywanych filmach zostanie zarejestrowane odbicie cienia osłony.

 • W przypadku obsługi kamery z poziomu dostarczonego pilota, osłona przeciwodblaskowa na obiektyw należy ściągnąć.

Mocowanie pierścienia redukcyjnego

Wyrównać prawidłowo pierścień redukcyjny względem kamery (), a następnie obrócić go zgodnie z kierunkiem strzałki, aż wskoczy na swoje miejsce ().
 • Pierścień redukcyjny umożliwia przejście na średnicę filtra 37 mm, pozwalając zastosować zalecany obiektyw wymienny.

 • Po założeniu pierścienia redukcyjnego nie można zamocować konwertera/filtra szerokokątnego.

 • Aby zdjąć pierścień redukcyjny, wystarczy obrócić go przeciwnie do kierunku strzałki.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania przydaje się, gdy kamera pracuje jako projektor (HDR-PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE).
 1. Przycisk DATA CODE

Naciśnięcie tego przycisku podczas odtwarzania powoduje wyświetlenie daty i godziny nagranych obrazów, danych dotyczących ustawień kamery obowiązujących podczas nagrywania lub współrzędnych (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE).
 1. Przycisk PHOTO

W momencie naciśnięcia tego przycisku widoczny na ekranie obraz zostanie zapisany jako zdjęcie.
 1. Przyciski SCAN/SLOW

 1. Przyciski / (Poprzedni/Następny)

 1. Przycisk PLAY

 1. Przycisk STOP

 1. Przycisk DISPLAY

 1. Nadajnik

 1. Przycisk START/STOP

 1. Przyciski regulacji zbliżenia

 1. Przycisk PAUSE

 1. Przycisk VISUAL INDEX

Wyświetlanie ekranu indeksu podczas odtwarzania.
 1. Przyciski ////ENTER

Naciśnięcie dowolnego z tych przycisków powoduje wyświetlenie na ekranie LCD ramki w kolorze jasnoniebieskim. Korzystając z przycisków ///, można zaznaczyć wybrany przycisk lub element, a następnie przyciskiem ENTER zatwierdzić wybór.