Wskaźniki na ekranie


Przy zmianie ustawień pojawiają się poniższe wskaźniki.
Należy również sprawdzić wskaźniki pojawiające się podczas nagrywania lub odtwarzania.

Z lewej


Wskaźnik
Opis
Przycisk MENU
Nagrywanie przy użyciu samowyzwalacza
Stan triangulacji GPS
Lampka wideo
Tryb Szeroki
Wprowadzanie
Opcja [Wykrywanie twarzy] ustawiona na [Wyłącz]
Opcja [Zdjęcie z uśmiechem] ustawiona na [Wyłącz]
Ręczne ustawianie ostrości
Wybór sceny
Balans bieli
Funkcja SteadyShot wyłączona
Zmiana balansu bieli
Tele makro
x.v.Color
Rodzaj obiektywu
Zebra
Maksimum
Cinematone
Destynacja
Inteligentna automatyka (wykrywanie twarzy/wykrywanie sceny/wykrywanie drgań kamery/wykrywanie dźwięku)

Na środku


Wskaźnik
Opis
Ust. pok. slajd.
NightShot
Ostrzeżenie
Tryb odtwarzania
Opcja [Tryb ekonomiczny] ustawiona na [Maksymalny]

Z prawej


Wskaźnik
Opis
50i
Jakość rejestrowanego obrazu (HD/STD), szybkość klatek (50p/50i/25p) i tryb nagrywania (PS/FX/FH/HQ/LP)
60min
Poziom naładowania akumulatora
Nośnik zapisu/odtwarzania/edycji
0:00:00
Licznik (godzina:minuta:sekunda)
00min
Orientacyjny pozostały czas nagrywania
24,1M
Rozmiar zdjęcia
9999
9999
Orientacyjna liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć i rozmiar zdjęcia
Folder odtwarzania karty pamięci
100/112
Numer aktualnie odtwarzanego filmu lub zdjęcia/Liczba wszystkich zarejestrowanych filmów lub zdjęć
Podłączone zewnętrzne urządzenie pamięciowe

U dołu


Wskaźnik
Opis
Niski Poz. odn. mikrofonu
Opcja [Autored.szum wiatru] ustawiona na [Wyłącz]
Opcja [Głos z bliska] ustawiona na [Wyłącz]
Zoom wbud. mikrof.
Tryb audio
Low Lux
Limit AGC
Pomiar punkt./ostr./Pomiar punktu/Ekspozycja
EV
Przestawienie AE
Szybkość migawki
Przesłona
Inteligentna automatyka
101-0005
Nazwa pliku danych
Chroń
Lampa błyskowa/Red. czerw. oczu

  • Wygląd wskaźników i ich położenie są orientacyjne i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

  • W przypadku niektórych modeli kamery niektóre wskaźniki mogą nie być wyświetlane.