Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego


 1. Po złożeniu wizjera (HDR-CX730E/ CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE) zamknąć ekran LCD i zamocować akumulator ().

 1. Podłączyć zasilacz sieciowy () do kamery, a przewód zasilający () do gniazda elektrycznego ().


A: Wyrównać symbolna wtyk napięcia stałego () z jego odpowiednikiem na gnieździe DC IN ().
 • Zapali się lampka CHG (ładowanie) ().

 • Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka CHG (ładowanie) gaśnie. Odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda DC IN posiadanej kamery.

Uwagi
 • Do kamery nie wolno podłączać innego akumulatora „InfoLITHIUM” niż akumulator serii V.

Czas ładowania

Orientacyjny czas (w minutach) wymagany do całkowitego naładowania kompletnie rozładowanego akumulatora.

Akumulator
Zasilacz sieciowy
NP-FV50 (w zestawie)
155
NP-FV70
195
NP-FV100
390

 • Czasy ładowania podane w powyższej tabeli zmierzono w trakcie ładowania kamery w temperaturze 25 °C. Wskazane jest ładowanie akumulatora w zakresie temperatur od 10 °C do 30 °C.

Odłączanie akumulatora

Zamknąć ekran LCD. Przesunąć dźwignię zwalniającą BATT (akumulatora) (), a następnie odłączyć akumulator ().

Korzystanie z gniazda elektrycznego jako źródła zasilania

Wykonać tę samą konfigurację połączeń, jak w przypadku ładowania akumulatora.
Nawet jeżeli akumulator jest podłączony, nie będzie on rozładowywany.

Uwagi dotyczące akumulatora

 • Przed wyjęciem akumulatora lub odłączeniem zasilacza sieciowego należy wyłączyć kamerę i upewnić się, że lampki (Film)/ (Zdjęcie) i lampka dostępu są wyłączone.

 • W następujących sytuacjach lampka CHG (ładowanie) miga podczas ładowania:

 • Akumulator nie został prawidłowo zainstalowany.

 • Akumulator jest uszkodzony.

 • Temperatura akumulatora jest niska.

  Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w ciepłym miejscu.
 • Temperatura akumulatora jest wysoka.

  Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w chłodnym miejscu.
 • W przypadku podłączenia lampy wideo (oddzielnie w sprzedaży) wskazane jest korzystanie z akumulatora NP-FV70 lub NP-FV100.

 • Do zasilania kamery nie wolno używać akumulatora NP-FV30 „InfoLITHIUM”.

 • W momencie zakupu kamera jest ustawiona w taki sposób, aby po około 2 minutach bezczynności wyłączała się automatycznie w celu uniknięcia rozładowania akumulatora ([Tryb ekonomiczny]).

Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego

 • Zasilacz sieciowy należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego. Gdy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy kamery, należy natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego.

 • Nie wolno używać zasilacza sieciowego w ograniczonej przestrzeni, na przykład wsuwając go pomiędzy meble a ścianę.

 • Nie wolno zwierać metalowymi przedmiotami wtyku napięcia stałego zasilacza sieciowego ani styków akumulatora. Grozi to awarią.

 • Zasilacz sieciowy należy odłączać od kamery trzymając zarówno za kamerę, jak i za wtyk napięcia stałego.

Zagadnienia pokrewne
Wskaźnik naładowania akumulatora: Wskaźniki na ekranie