Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem komputera


  1. Wyłączyć kamerę i podłączyć ją do uruchomionego komputera za pośrednictwem wbudowanego kabla USB ().

: Do gniazda elektrycznego
  • Zapali się lampka CHG (ładowanie).

  • Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka CHG (ładowanie) gaśnie. Odłączyć wbudowany kabel USB od komputera.

Ładowanie akumulatora z gniazda elektrycznego za pośrednictwem wbudowanego kabla USB

Akumulator można ładować podłączając wbudowany kabel USB do gniazda elektrycznego za pośrednictwem ładowarki USB/zasilacza sieciowego AC-UD10 (oddzielnie w sprzedaży). Do ładowania kamery nie wolno używać przenośnych ładowarek CP-AH2R, CP-AL lub AC-UP100 marki Sony (oddzielnie w sprzedaży).

Czas ładowania

Orientacyjny czas (w minutach) wymagany do całkowitego naładowania kompletnie rozładowanego akumulatora.

Akumulator
Wbudowany kabel USB*
(Korzystając z komputera)
NP-FV50 (w zestawie)
280
NP-FV70
545
NP-FV100
1 000

  • Czasy ładowania podane w powyższej tabeli zmierzono w trakcie ładowania kamery w temperaturze 25 °C. Wskazane jest ładowanie akumulatora w zakresie temperatur od 10 °C do 30 °C.

* Czasy ładowania zmierzono bez korzystania z pomocniczego przewódu połączeniowego USB.

Odłączanie akumulatora

Zamknąć ekran LCD. Przesunąć dźwignię zwalniającą BATT (akumulatora) (), a następnie odłączyć akumulator ().
Zagadnienia pokrewne