Ładowanie akumulatora za granicą

Akumulator można ładować przy użyciu dostarczonego z kamerą zasilacza sieciowego w dowolnym kraju lub regionie, w którym napięcie zasilające w sieci ma wartość z zakresu od 100 V do 240 V (prąd zmienny), a częstotliwość wynosi 50 Hz/60 Hz.
Uwagi
  • Nie wolno stosować elektronicznego przekładnika napięcia.

Zagadnienia pokrewne