Włączanie zasilania oraz ustawianie daty i godziny

 1. Otworzyć ekran LCD kamery i włączyć zasilanie.

 • Kamerę można również wyłączyć naciskając przycisk POWER.

 1. Wybrać właściwy język, a następnie wybrać [Dalej].

Dotknąć przycisku na ekranie LCD.
 1. Wybrać odpowiedni obszar geograficzny korzystając z przycisków /, a następnie wybrać [Dalej].

 1. Ustawić [Czas letni], wybrać format daty oraz datę i godzinę.

 • Po ustawieniu opcji [Czas letni] na [Włącz] wskazanie zegara przesunie się o 1 godzinę do przodu.

 • W przypadku wyboru daty i godziny, należy zaznaczyć właściwą pozycję i dobrać odpowiednie ustawienie za pomocą /.

 • Wybór kończy operację ustawienia daty i godziny.

Zmiana ustawienia języka

Istnieje możliwość zmiany języka informacji i komunikatów wyświetlanych na ekranie.
Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Language Setting] właściwy język.

Wyłączanie zasilania

Zamknąć ekran LCD lub nacisnąć przycisk POWER.
Jeżeli wizjer jest wysunięty, należy go cofnąć, jak pokazano na poniższym rysunku (HDR-CX730E/ CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE).

Włączanie i wyłączanie kamery za pomocą ekranu LCD lub wizjera (HDR-CX730E/ CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE)

W zależności od ustawienia ekranu LCD lub wizjera zasilanie kamery może być włączone lub wyłączone.

Stan
Zasilanie kamery
Ekran LCD
Wizjer
Otwarty
Cofnięty
Włącz
Wysunięty
Włącz
Zamknięty
Cofnięty
Wyłącz
Wysunięty
Włącz

Uwagi
 • Przy wysuniętym wizjerze kamera nie zostanie wyłączona nawet po zamknięciu ekranu LCD. Aby wyłączyć zasilanie kamery, należy upewnić się, czy wizjer został cofnięty do pierwotnej pozycji.


W przypadku rejestrowania obrazów tylko przy użyciu wizjera (HDR-CX730E/ CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE)

Wysunąć wizjer () i zamknąć panel LCD, po czym ustawić wizjer pod wybranym kątem (). Jeżeli wskaźnik w wizjerze jest nieostry, jego wygląd można poprawić za pomocą dźwigni regulacji soczewki wizjera znajdującej się nad wizjerem.

Regulacja kąta ekranu LCD

Najpierw otworzyć panel LCD pod kątem 90 stopni w stosunku do kamery (), a następnie wyregulować jego kąt ().
Uwagi
 • Na nośniku zapisu automatycznie rejestrowane są informacje o dacie, godzinie, warunkach nagrywania i współrzędnych (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE). Nie są one wyświetlane podczas nagrywania. Można jednak sprawdzić je jako [Kod danych] podczas odtwarzania. Aby je wyświetlić, wystarczy wybrać kolejno: [Konfiguracja] [Ustaw. odtwarzania] [Kod danych] [Data/Czas].

 • Po ustawieniu zegara godzina będzie automatycznie korygowana przy opcjach [Auto nast. zegara] i [Auto nast. regionu] ustawionych na [Włącz]. W przypadku niektórych krajów lub regionów automatyczne nastawianie zegara może nie działać prawidłowo. W takim przypadku opcję [Auto nast. zegara] i [Auto nast. regionu] należy ustawić na [Wyłącz] (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE).


Zagadnienia pokrewne
Ponowne ustawianie daty i godziny: [Ustaw. daty i czasu]
Kalibracja panelu dotykowego: [Kalibrowanie]