Wybór nośnika zapisu (HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE)

Na ekranie kamery wyświetlane są następujące symbole odpowiadające nośnikom zapisu, których można używać.


Domyślny nośnik zapisu
Alternatywny nośnik zapisu
HDR-CX730E
Karta pamięci

HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE
Pamięć wewnętrzna
Karta pamięci

Uwagi
  • Nie ma możliwości wyboru oddzielnego nośnika zapisu dla filmów i dla zdjęć.


Nośnik zapisu można wybrać z menu.
  1. Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia nośnika] [Wybór nośnika] właściwy nośnik.

Zagadnienia pokrewne