Wkładanie karty pamięci


  1. Otworzyć pokrywę i wsunąć do oporu kartę pamięci, aż wskoczy na swoje miejsce.

  • W przypadku włożenia nowej karty pamięci pojawi się ekran [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.]. Należy odczekać, aż ekran ten zniknie.

A: Lampka dostępu
B: Przy wkładaniu karty pamięci, ścięty narożnik należy ustawić zgodnie z rysunkiem.

Typy kart pamięci, których można używać w kamerzeKlasa szybkości karty SD
Pojemność (sprawdzona w trakcie pracy)
Określana w tym ręczny jako
„Memory Stick PRO Duo” (Mark2)
Maks. 32 GB
„Memory Stick PRO Duo”
„Memory Stick PRO-HG Duo”
Karta pamięci SD
Klasy 4 lub szybsza
Maks. 64 GB
Karta SD
Karta pamięci SDHC
Karta pamięci SDXC

  • Nie można zapewnić prawidłowego działania z wszystkimi kartami pamięci.

Uwagi
  • W opisywanej kamerze nie można używać kart MultiMediaCard.

  • Filmów zarejestrowanych na kartach pamięci SDXC nie można importować ani odtwarzać z poziomu komputerów lub urządzeń audio-wideo, które nie obsługują systemu plików exFAT*, po podłączeniu kamery do wspomnianych urządzeń za pośrednictwem przewodu USB. Wcześniej należy sprawdzić, czy podłączane urządzenie obsługuje system exFAT. W przypadku pojawienia się ekranu operacji formatowania po podłączeniu sprzętu, który nie obsługuje systemu exFAT, nie wolno przeprowadzać formatowania. W przeciwnym razie wszystkie dane zostaną utracone.

* exFAT to system plików używany w przypadku kart pamięci SDXC.

Wysuwanie karty pamięci

Otworzyć pokrywę i lekko nacisnąć kartę pamięci.
Uwagi
  • Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci, przed pierwszym użyciem wskazane jest sformatowanie karty pamięci z poziomu kamery. Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych, których nie będzie można odzyskać. Ważne dane należy zapisać, na przykład na komputerze.

  • Po wyświetleniu komunikatu [Nie udało się utworzyć nowego pliku bazy danych obrazu. Prawdopodobnie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.] kartę pamięci należy sformatować.

  • Sprawdzić kierunek wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci niewłaściwą stroną grozi uszkodzeniem karty, gniazda karty pamięci lub znajdujących się na niej danych.

  • Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy zachować ostrożność, aby karta nie wyskoczyła z gniazda i nie upadła.

Zagadnienia pokrewne
Nośniki zapisu/odtwarzania/edycji: Wskaźniki na ekranie podczas nagrywania