Nagrywanie filmów


Domyślnie filmy i zdjęcia są zapisywane na następujących nośnikach. Filmy są nagrywane w wysokiej rozdzielczości (HD).
HDR-CX730E: Karta pamięci
HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE: Pamięć wewnętrzna
 1. Otworzyć ekran LCD i nacisnąć przycisk MODE, aby włączyć lampkę (Film).

 1. Nacisnąć przycisk START/STOP, aby rozpocząć nagrywanie.

 • Aby przerwać nagrywanie, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk START/STOP.

 • Podczas nagrywania filmów można rejestrować zdjęcia, naciskając przycisk PHOTO (Nagryw. dwoiste).

Wyświetlenie informacji na ekranie LCD

Informacje na ekranie LCD pojawiają się po upływie kilku sekund bezczynności od momentu włączenia kamery lub zmiany trybu filmowania na tryb fotografowania albo na odwrót.
Aby wyświetlić informacje na temat ikon funkcji przydatnych przy nagrywaniu, wystarczy dotknąć ekranu LCD w dowolnym miejscu za wyjątkiem przycisków.

Nagrywanie w trybie lustrzanym

 1. Otworzyć panel LCD pod kątem 90 stopni do kamery (), a następnie obrócić go o 180 stopni w stronę obiektywu ().

Na ekranie LCD pojawi się lustrzane odbicie obrazu, ale nagrywany będzie normalny obraz.
Uwagi
 • Zamknięcie ekranu LCD podczas nagrywania filmów spowoduje przerwanie operacji nagrywania.

 • Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmów wynosi ok. 13 godzin.

 • Gdy rozmiar pliku filmowego przekroczy 2 GB, automatycznie tworzony jest kolejny plik.

 • Następujące elementy sygnalizują kontynuowanie operacji zapisu na nośniku po zakończeniu nagrywania. W tym czasie kamerę należy chronić przed wstrząsami mechanicznymi lub drganiami i nie wolno odłączać akumulatora bądź zasilacza sieciowego.

 • Podświetlona lub migająca lampka dostępu

 • Migający symbol nośnika w prawym górnym rogu ekranu LCD

 • Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych obrazów na całej powierzchni ekranu LCE (wyświetlanie pełnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny z wyświetlaniem pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazu może zostań nieznacznie ucięta. Zalecane jest rejestrowanie obrazów przy opcji [Ramka prow.] ustawionej na [Włącz] i z użyciem zewnętrznej ramki funkcji [Ramka prow.] jako prowadnicy.

 • Przy ustawieniu [25p] w pozycji [Szybkość klatek] nie można rejestrować zdjęć, gdy kamera znajduje się w trybie nagrywania filmów.

Zagadnienia pokrewne
Wyświetlenie informacji na ekranie LCD przez cały czas [Ustaw. wyświetlania]
Zmiana rozmiaru obrazu: [Rozm. obrazu]
Pozostały czas nagrywania, dostępna pojemność: [Informacja o nośniku]