Wskaźniki na ekranie podczas nagrywania

Opisano tutaj zarówno ikony trybów filmowania jak i fotografowania.
 1. Przycisk zoomu (W: szeroki kąt/T: teleobiektyw), przycisk START/STOP (w trybie filmowania), przycisk PHOTO (w trybie fotografowania)

 1. Przycisk MENU

 1. Stan wykryty w trybie Inteligentna automatyka

 1. Stan nagrywania ([OCZEK.]/[NAGRYWANIE])

 1. Blokada AE/AF (automatyczna ekspozycja/automatyczna ostrość)

 1. Stan triangulacji GPS*

 1. Śledzenie ostrością

 1. Zoom, poziom naładowania akumulatora

 1. Licznik (godzina: minuta: sekunda), rejestrowanie zdjęcia, nośnik zapisu/odtwarzania/edycji

 1. Przycisk anulowania śledzenia ostrością

 1. Przycisk inteligentnej automatyki

 1. Tryb audio, wskaźnik poziomu dźwięku

 1. Orientacyjna liczba możliwych do nagrania zdjęć, format (16:9 lub 4:3) i rozmiar zdjęcia (L/M/S)

 1. Orientacyjny pozostały czas nagrywania, jakość nagrywanego obrazu (HD/STD), szybkość klatek (50p/50i/25p) i tryb nagrywania (PS/FX/FH/HQ/LP)

 1. Przycisk podglądu obrazów

 1. Mój przycisk (istnieje możliwość przypisania ulubionych funkcji ikonom wyświetlanym w tym obszarze)

* HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE