Nagrywanie w warunkach słabego oświetlenia (NightShot)

Obrazy można rejestrować nawet w zupełnych ciemnościach.
  1. Nacisnąć przycisk NIGHTSHOT.

A: Port podczerwieni
  • Na ekranie LCD pojawi się wskaźnik .

  • Ponowne naciśnięcie przycisku NIGHTSHOT anuluje funkcję NightShot.

Uwagi
  • Kamera będzie działać nieprawidłowo w przypadku korzystania z funkcji NightShot przy dobrym oświetleniu.

  • Nie zasłaniać portu podczerwieni. Funkcja NightShot wykorzystuje promieniowanie podczerwone.

  • Przed przystąpieniem do nagrywania filmów z użyciem funkcji NightShot należy zdjąć osłona przeciwodblaskowa na obiektyw (w zestawie), pierścień redukcyjny (w zestawie) i odłączyć konwerter (oddzielnie w sprzedaży).

Zagadnienia pokrewne
Regulacja ostrości: [Ostrość]
Nagrywanie kolorowych obrazów przy słabym oświetleniu: [Low Lux]