Odtwarzanie filmów i zdjęć z poziomu ekranu Podgląd Wydarzeń


Można wyszukiwać zarejestrowane obrazy po dacie i godzinie ich nagrania (Podgląd Wydarzeń).
  1. Otworzyć ekran LCD i nacisnąć przycisk na kamerze, aby przejść do trybu odtwarzania.

  • Do trybu odtwarzania można przejść wybierając na ekranie LCD. [Szczegóły]

  1. Za pomocą / przesunąć odpowiednie wydarzenie na środek () i zaznaczyć je ().

  • Kamera automatycznie wyświetla zarejestrowane obrazy jako wydarzenie w oparciu o datę i godzinę.

  1. Wybrać obraz.

  • Kamera rozpocznie odtwarzanie począwszy od zaznaczonego obrazu do ostatniego obrazu w ramach danego wydarzenia.

Widok ekranu w przypadku Podglądu Wydarzeń

: Do ekranu MENU
: Nazwa wydarzenia
: Poprzednie wydarzenie
: Zmiana trybu nagrywania film/zdjęcie
: Odtwarzanie klipów filmowych
: Poziom naładowania akumulatora
: Do ekranu Podgląd Map*
: Wydarzenia
: Następne wydarzenie
: Pasek osi czasu
: Przycisk zmiany skali wydarzenia
* HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE
: Nazwa wydarzenia
: Powrót do ekranu Podgląd Wydarzeń
: Poprzedni/następny
: Zmiana trybu nagrywania film/zdjęcie
: Ostatnio odtwarzany obraz
: Czas nagrywania/liczba zdjęć
: Przycisk zmiany rodzaju obrazów
: Film
: Zdjęcie
  • Obrazy o zmniejszonych rozmiarach, umożliwiające wyświetlenie wielu obrazów jednocześnie na ekranie indeksu, określane są mianem „miniatur”.

Uwagi
  • Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy na nośnikach zewnętrznych.

  • Domyślnie, wstępnie zarejestrowany jest zabezpieczony film demonstracyjny (HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE).