Odtwarzanie filmów i zdjęć z mapy (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE)


Zarejestrowane obrazy można wyszukiwać według ich lokalizacji na mapie (Podgląd Map).
  1. Otworzyć ekran LCD i nacisnąć przycisk na kamerze, aby przejść do trybu odtwarzania.

  • Do trybu odtwarzania można przejść wybierając na ekranie LCD. [Szczegóły]

  1. Przełączyć ekran do Podglądu Map dotknięciem [Podgląd Map].

  1. Wybrać miejsce nagrania.

  • Wskazać kierunek na mapie, w którym mapa ma być przewijana. Dotknięcie i przytrzymanie mapy w tym miejscu powoduje przewijanie mapy w sposób ciągły.

  • Zmiana skali mapy przy użyciu dźwigni power zoom powoduje również zmianą rozmieszczenia miniatur.

  1. Wybrać odpowiedni obraz.

W przypadku korzystania z danych mapy po raz pierwszy

Pojawi się monit z zapytaniem o akceptację warunków umowy licencyjnej na dane mapy. Z danych mapy można korzystać po dotknięciu przycisku [Tak] na ekranie, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki umowy licencyjnej. (Szczegółowe informacje na temat umowy licencyjnej można znaleźć w pozycji „Instrukcja obsługi” dostarczonej wraz z kamerą.)
Z danych mapy nie można korzystać po dotknięciu przycisku [Nie]. Jednakże system zezwoli na korzystanie z danych mapy, jeżeli po wyświetleniu na ekranie tego samego komunikatu przy ponownej próbie skorzystania z danych mapy zostanie dotknięty przycisk [Tak].

Wygląd ekranu w przypadku Podglądu Map

: Do ekranu MENU
: Do ekranu nagrywania filmów
: Do ekranu Podgląd Wydarzeń
: Odtwarzanie klipów filmowych
: Do Podglądu Map
: Poprzedni/następny
: Do ekranu nagrywania filmów
: Przycisk zmiany rodzaju obrazów