Przyciski operacji podczas odtwarzania


Informacje znikną z ekranu LCD, jeżeli przez kilka sekund z poziomu kamery nie zostanie wykonana żadna operacja. Aby ponownie wyświetlić te informacje, wystarczy dotknąć ekranu LCD.

Podczas odtwarzania filmu

: Głośność
: Kasuj
: Kontekst
: Zatrzymanie
: Poprzedni
: Przewijanie do tyłu
: Następny
: Przewijanie do przodu
: Pauza/odtwarzanie

Podczas przeglądania zdjęć

Przyciski operacji wyświetlane podczas przeglądania zdjęć zmieniają się w zależności od ustawienia przycisku zmiany rodzaju obrazów.

(Film/zdjęcie) (ustawienie domyślne)

: Kasuj
: Poprzedni
: Następny
: Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania filmów i zdjęć w kolejności ich zarejestrowania

(zdjęcie)

: Kasuj
: Kontekst
: Poprzedni
: Następny
: Uruchomienie/zatrzymanie pokazu slajdów
  • Kolejne naciśnięcie przycisków / w trakcie odtwarzania zwiększa tempo odtwarzania ok. 5 razy ok. 10 razy ok. 30 razy ok. 60 razy.

  • Aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie, wystarczy w trybie pauzy wybrać /.

  • Aby powtórzyć Pokaz slajdów, wystarczy wybrać [Ust. pok. slajd.].

Odtwarzanie obrazów przy użyciu innych urządzeń

  • W przypadku innych urządzeń mogą wystąpić problemy z normalnym odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych opisywaną kamerą. Również w przypadku opisywanej kamery mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych z poziomu innych urządzeń.

  • Filmów w standardowej jakości obrazu (STD) nagranych na karty pamięci SD nie można odtwarzać na sprzęcie AV innych producentów.