Dzielenie filmu

  1. Wybrać kolejno [Podziel] na ekranie odtwarzania filmu.

  1. Za pomocą przycisków / zaznaczyć punkt podziału filmu na ujęcia, po czym wybierz .

A: Powrót na początek wybranego filmu
B: Precyzyjna regulacja położenia punktu podziału
Uwagi
  • Może wystąpić nieznaczna różnica między zaznaczonym punktem, a rzeczywistym punktem podziału, ponieważ kamera wybiera punkty podziału w odstępach około półsekundowych.

  • Kamera umożliwia wykonywanie pewnych podstawowych operacji edycyjnych. Jeżeli potrzebne są zaawansowane operacje edycyjne, wówczas należy skorzystać z wbudowanego oprogramowania „PlayMemories Home”.

  • Podczas dzielenia obrazów nie wolno odłączać akumulatora lub zasilacza sieciowego od kamery. Może w ten sposób dojść do uszkodzenia nośnika zapisu.

  • W trakcie dzielenia obrazów na karcie pamięci nie wolno wyciągać karty.

  • Podzielenie filmów wykorzystanych w zapisanych scenariuszach spowoduje usunięcie tych scenariuszy.

Zagadnienia pokrewne