Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu (HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE)


  1. HDR-CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ760E/ PJ760VE

Istnieje możliwość przechwytywania obrazów z klatek filmów zarejestrowanych kamerą.
  1. HDR-CX740VE/ PJ740VE

Z klatek filmów zapisanych w pamięci wewnętrznej można przechwytywać obrazy.
  1. Wybrać symbol [Przechwyć zdjęcie] widoczny na ekranie odtwarzania filmu.

  1. Za pomocą przycisków / wybrać miejsce przechwycenia zdjęcia, po czym wybrać .

A: Powrót na początek wybranego filmu
B: Precyzyjna regulacja położenia punktu przechwycenia

Poniżej podano rozmiary przechwyconych zdjęć w zależności od jakości obrazu zarejestrowanego filmu.
  • Wysoka rozdzielczość obrazu (HD): 2,1 M (16:9)

  • Format panoramiczny (16:9) przy standardowej jakości obrazu (STD): 0,2 M (16:9)

  • Format 4:3 przy standardowej jakości obrazu (STD): VGA ( 0,3 M) (4:3)

Data i godzina nagrania przechwyconych zdjęć

  • Data i godzina nagrania przechwyconych zdjęć jest taka sama, jak data i godzina nagrania filmów.

  • Jeżeli film, z którego kadrów są przechwytywane zdjęcia, nie zawiera kodu danych, data i godzina nagrania zdjęcia będą odpowiadać dacie i godzinie przechwycenia zdjęcia z filmu.