Oglądanie streszczeń filmów (Odtwarzanie Zaznaczenia)


Można oglądać streszczenie filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) i zdjęć na wzór klipu filmowego.
 1. Nacisnąć przycisk (Podgląd obrazów).

 1. Wyświetlić odpowiednie wydarzenie w środku ekranu Podgląd Wydarzeń i wybrać [Zaznaczenie].

A: Regulacja głośności
B: Kontekst
C: Zatrzymanie
D: Poprzedni
E: Pauza
F: Następny
 1. Po zakończeniu odtwarzania zaznaczenia wybrać właściwą operację.

A: Kamera ponownie odtworzy ujęcia Odtwarzania Zaznaczenia.
B: Można również zapisać ujęcia Odtwarzania Zaznaczenia w standardowej rozdzielczości (STD) i udostępnić je (przesłać do Internetu itp.).
C: Można zmienić ustawienia Odtwarzania Zaznaczenia.

Zmiana ustawień Odtwarzania Zaznaczenia

Po zakończeniu Odtwarzania Zaznaczenia można zmienić ustawienia Odtwarzania Zaznaczenia wybierając [Ustawienia zaznaczenia] na ekranie.
Ustawienia można również zmieniać w trakcie odtwarzania zaznaczonych ujęć, wybierając [Ustawienia zaznaczenia].
 • [Zakres odtwarzania]: Możliwość ustawienia zakresu odtwarzania (daty początkowej i końcowej) funkcji Odtwarzanie Zaznaczenia.

 • [Motyw]: Możliwość wyboru tematu Odtwarzania Zaznaczenia.

 • [Muzyka]: Możliwość wyboru muzyki.

 • [Nakładanie audio]: Oryginalny dźwięk będzie odtwarzany razem z muzyką.

 • [Długość]: Możliwość wyboru długości segmentu Odtwarzanego Zaznaczenia.

 • [Punkt Zaznaczenia]: Możliwość wyboru punktów w filmie lub na zdjęciu, które mają być wykorzystane przy Odtwarzaniu Zaznaczenia. Odtworzyć właściwy film i wybrać . Albo wyświetlić właściwe zdjęcie i wybrać . Na filmie lub zdjęciu używanym do Odtwarzania Zaznaczenia pojawi się symbol .
  W celu usunięcia punktów wystarczy wybrać [Wyczyść wsz. punkty].

Uwagi
 • Przy każdorazowym wyborze Odtwarzania Zaznaczenia zmianie ulegają wybierane fragmenty.

 • Po zatrzymaniu Odtwarzania Zaznaczenia ustawienie [Zakres odtwarzania] jest kasowane.

 • Jeżeli nie można odtworzyć muzyki po przesłaniu pliku muzycznego do kamery, plik ten może być uszkodzony. Należy usunąć plik muzyczny wybierając kolejno: [Konfiguracja] [Ustaw. odtwarzania] [Opróżnij muzykę], po czym ponownie przesłać ten plik muzyczny. Domyślnie dane muzyczne nagrane w kamerze można przywrócić korzystając z programu „Music Transfer”. Wskazówki dotyczące obsługi można znaleźć w pomocy programu „Music Transfer” (HDR-CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ760E/ PJ760VE).

 • Jeżeli funkcję Odtwarzanie Zaznaczenia uruchomiono z poziomu ekranu Podgląd Map nie można ustawić opcji [Punkt Zaznaczenia]. Jeżeli jednak funkcję Odtwarzanie Zaznaczenia uruchomiono z poziomu ekranu Podgląd Wydarzeń i ustawiono opcję [Punkt Zaznaczenia], punkt ten może działać także w Podglądzie Map (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE).

 • Dźwięk wykorzystywany przy Odtwarzaniu Zaznaczenia zostanie przekształcony do 2-kanałowego dźwięku stereo.

 • Po podłączeniu kamery do urządzenia zewnętrznego, np. do telewizora, Odtwarzane Zaznaczenia nie są wyświetlane na ekranie LCD kamery.