Zapisywanie Odtwarzania Zaznaczenia w wysokiej rozdzielczości (HD) (Zapisz scenariusz)


Ulubione Odtwarzane Zaznaczenia można zapisać w formie „Scenariusza” w wysokiej rozdzielczości (HD). Można zapisać maksymalnie 8 scenariuszy, które można odtworzyć wyłącznie z poziomu kamery.
  1. Wybrać [Odtwórz ponownie] na ekranie po zakończeniu Odtwarzania Zaznaczenia.

  1. Po ponownym rozpoczęciu Odtwarzania Zaznaczenia wybrać [Zapisz scenariusz].

Odtwarzanie zapisanego scenariusza

  1. Wybrać kolejno [Funkcja Odtwarzania] [Scenariusz], zaznaczyć wybrany scenariusz, po czym wybrać .


  • W celu usunięcia zapisanego scenariusza wystarczy w trakcie jego odtwarzania wybrać [Usuń]/[Usuń wszyst].

Uwagi
  • Po podłączeniu kamery do urządzenia zewnętrznego, np. do telewizora, Scenariusz z Zaznaczenia nie jest wyświetlany na ekranie LCD kamery.