Konwersja ujęć Odtwarzania Zaznaczenia lub Scenariuszy z Zaznaczenia do standardowej rozdzielczości (STD) (Filmy z Zaznaczenia)


Istnieje również możliwość konwersji formatu danych Odtwarzania Zaznaczenia lub Scenariuszy z Zaznaczenia do standardowej rozdzielczości (STD) i zapisania ich jako „Filmy z Zaznaczenia”. Filmy z Zaznaczenia można wykorzystać do tworzenia płyt DVDs lub przekazać je do Internetu.
  1. Wybrać [Zapisz i współdziel] na ekranie po zakończeniu Odtwarzania Zaznaczenia lub odtwarzania Scenariusza z Zaznaczenia.

  1. Po zapisaniu danego elementu wybrać właściwą operację.

A: Wybór [Współdziel] umożliwia przekazanie Filmu z Zaznaczenia do Internetu za pomocą wbudowanego oprogramowania „PlayMemories Home” [Szczegóły] lub tworzenie płyt DVD za pomocą rejestratora DVD „DVDirect Express”. [Szczegóły]
B: Kamera odtworzy zapisany Film z Zaznaczenia.

Odtwarzanie Filmu z Zaznaczenia

  1. Wybrać kolejno [Funkcja Odtwarzania] [Filmy z Zaznaczenia], po czym wybrać właściwy Film z Zaznaczenia.

  • W celu usunięcia Filmu z Zaznaczenia wystarczy w trakcie jego odtwarzania wybrać .