Korzystanie z wbudowanego projektora (HDR-PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE)

Zarejestrowane obrazy można wyświetlić za pomocą wbudowanego projektora na płaskiej powierzchni, na przykład na ścianie pełniącej rolę ekranu.
W trakcie rzucania obrazów przez projektor ekran LCD jest wyłączony. Do obsługi kamery należy wykorzystywać dźwignię power zoom/przycisk PHOTO lub pilota bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania.
 1. Skierować obiektyw projektora na jakąś powierzchnię, na przykład na ścianę, po czym nacisnąć PROJECTOR.

 1. Po wyświetleniu ekranu z instrukcją obsługi należy wybrać [Uruchom].

 • Ekran ten pojawia się przy pierwszym uruchomieniu wbudowanego projektora.

 1. Dźwignią PROJECTOR FOCUS wyregulować ostrość obrazu z projektora.

A: Dźwignia PROJECTOR FOCUS
 • W miarę zwiększania odległości kamery od powierzchni, na którą rzucany jest obraz, obraz z projektora ulega powiększeniu.

 • Wskazane jest, aby ustawić kamerę w odległości co najmniej 0,5 m (odległość orientacyjna) od powierzchni, na którą będą rzucane obrazy.

 1. Przesuwając dźwignią regulacji zbliżenia, wybrać obraz, który ma być odtworzony, po czym nacisnąć przycisk PHOTO, aby rozpocząć odtwarzanie.

A: Dźwignia regulacji zbliżenia
B: Przycisk PHOTO
 • Korzystając z dźwigni regulacji zbliżenia, należy przesunąć widoczną na ekranie LCD ramkę wyboru i nacisnąć przycisk PHOTO, aby rozpocząć odtwarzanie elementu w ramce.

 • Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania można znaleźć w części o odtwarzaniu. [Szczegóły]

 • Przyciski /// na bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania służą do przesuwania ramki wyboru, a przycisk ENTER do uruchamiania odtwarzania elementu w ramce.

 • Aby wyłączyć projektor, wystarczy nacisnąć przycisk PROJECTOR.

Uwagi
 • W trakcie korzystania z projektora należy przestrzegać poniższych zasad:

 • Nie wolno kierować rzucanych obrazów bezpośrednio w stronę oczu.

 • Nie wolno dotykać obiektywu projektora.

 • Ekran LCD i obiektyw projektora nagrzewają się podczas pracy.

 • Używanie projektora skraca okres eksploatacji akumulatora (wskazane jest korzystanie z zasilacza sieciowego).

 • W trakcie korzystania z projektora niedostępne są następujące operacje:

 • Obsługa mapy (HDR-PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

 • Wysyłanie wybranych fragmentów do innego urządzenia, na przykład wyświetlanie ich na ekranie telewizora

 • Obsługa kamery przy zamkniętym ekranie LCD

 • Kilka innych funkcji