Podłączanie kamery do telewizora HD


Filmy zarejestrowane w wysokiej rozdzielczości (HD) będą odtwarzane w wysokiej rozdzielczości (HD) nawet na telewizorze HD. Do podłączenia kamery do telewizora wyposażonego w gniazdo wejściowe HDMI należy używać przewodu HDMI.
Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI, należy skorzystać z przewodu połączeniowego A/V. [Szczegóły]
 1. Zmienić ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.

 1. Podłączyć przewód HDMI (; w zestawie) do gniazda HDMI OUT () w kamerze i do gniazda HDMI IN () w telewizorze.

 1. Odtworzyć film lub wyświetlić zdjęcie z poziomu kamery.

Słuchanie 5,1-kanałowego dźwięku przestrzennego

5,1-kanałowy dźwięk przestrzenny Dolby Digital można nagrywać przy użyciu wbudowanego mikrofonu. Odtwarzając później film na urządzeniach obsługujących 5,1-kanałowy dźwięk przestrzenny, można uzyskać realistyczny dźwięk.
A: Wbudowany mikrofon
Uwagi
 • W przypadku odtwarzania dźwięku 5,1-kanałowego z poziomu kamery, dźwięk 5,1-kanałowy jest automatycznie przekształcany na dźwięk 2-kanałowy.

 • Aby uzyskać 5,1-kanałowy dźwięk przestrzenny towarzyszący filmom nagranym w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) z dźwiękiem 5,1-kanałowym, potrzebne jest urządzenie obsługujące dźwięk przestrzenny w formacie 5,1-kanałowym.

 • W przypadku podłączenia kamery przewodem HDMI, dźwięk towarzyszący filmom wysokiej rozdzielczości (HD) nagrany w formacie 5,1-kanałowym będzie automatycznie odtwarzany jako dźwięk 5,1-kanałowy. Dźwięk towarzyszący filmom w standardowej rozdzielczości (STD) jest konwertowany na dźwięk 2-kanałowy.

Przewód HDMI

 • Należy używać przewodu HDMI z logo HDMI.

 • Na jednym końcu (od strony kamery) przewód powinien być zaopatrzony we wtyk mini HDMI, a na drugim końcu — we wtyk pasujący do gniazda telewizora.

 • Obrazy chronione prawami autorskimi nie będą wysyłane z gniazda HDMI OUT kamery.

 • W tej konfiguracji niektóre odbiorniki TV mogą nie działać prawidłowo (np. brak dźwięku lub obrazu).

 • Nie należy łączyć gniazda HDMI OUT kamery z gniazdem HDMI OUT urządzenia zewnętrznego, ponieważ może dojść do uszkodzenia.

 • Interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface) umożliwia wysyłanie zarówno sygnałów wideo, jak i sygnałów audio. Gniazdo wyjściowe HDMI OUT zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu i umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego.

Uwagi
 • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

 • Jako źródła zasilania należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego. [Szczegóły]

 • Filmy zarejestrowane w standardowej rozdzielczości (STD) będą odtwarzane w standardowej rozdzielczości (STD) nawet na telewizorze HD.

 • Jeżeli kamera jest podłączona do odbiornika TV za pośrednictwem kilku rodzajów przewodów do przesyłania obrazów, wówczas priorytet ma wyjście HDMI.

Zagadnienia pokrewne