Podłączanie kamery do telewizora niezgodnego ze standardem HD


Filmy zarejestrowane w wysokiej rozdzielczości (HD) będą odtwarzane na telewizorze niezgodnym ze standardem HD w standardowej rozdzielczości (STD). Filmy zarejestrowane w standardowej rozdzielczości (STD) będą odtwarzane w standardowej rozdzielczości (STD).
  1. Zmienić ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.

  1. Przewód połączeniowy A/V (; w zestawie) do gniazda Zdalne złącze A/V () w kamerze i do gniazd wejściowych AUDIO i VIDEO () w telewizorze.

  1. Odtworzyć film lub wyświetlić zdjęcie z poziomu kamery.

Ustawianie proporcji obrazu zgodnie z podłączonym telewizorem (16:9/4:3)

Zależnie od posiadanego telewizora, w pozycji [Typ TV] wybrać ustawienie [16:9] lub [4:3].

W przypadku telewizora monofonicznego (wyposażonego tylko w jedno wejściowe gniazdo audio)

Podłączyć żółty wtyk przewodu połączeniowego A/V do wejściowego gniazda wideo, a wtyk biały (lewy kanał) lub czerwony (prawy kanał) - do wejściowego gniazda audio telewizora lub magnetowidu.
Uwagi
  • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

  • Jako źródła zasilania należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego. [Szczegóły]

  • W przypadku filmów w standardowej rozdzielczości (STD), które będą odtwarzane na telewizorze 4:3 niezgodnym z sygnałem 16:9, opcję [Tryb Szeroki] należy ustawić na [4:3], aby nagrywać filmy w formacie 4:3.

  • Jeżeli kamera jest podłączona do odbiornika TV za pośrednictwem kilku rodzajów przewodów do przesyłania obrazów, wówczas priorytet ma wejście HDMI w telewizorze.

  • Kamera nie obsługuje wyjścia S-Video.

Zagadnienia pokrewne