Podłączanie kamery do telewizora za pośrednictwem magnetowidu

Podłączyć kamerę do gniazda wejściowego LINE IN magnetowidu, używając przewodu połączeniowego A/V. Ustawić przełącznik wyboru sygnału wejściowego magnetowidu w pozycji LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.).