Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync

Istnieje możliwość obsługi kamery z poziomu pilota telewizora. W tym celu należy podłączyć kamerę do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync (dotyczy odbiorników wprowadzonych na rynek w 2008 roku lub później) za pośrednictwem przewodu HDMI.
Dostęp do menu kamery można uzyskać po naciśnięciu przycisku SYNC MENU na pilocie posiadanego telewizora. Korzystając z przycisków góra/dół/lewo/prawo/enter pilota telewizora można wyświetlać różne ekrany kamery, np. Podgląd Wydarzeń, odtwarzać wybrane filmy lub wyświetlać wybrane zdjęcia.
Uwagi
  • Niektórych operacji nie można wykonać z poziomu pilota.

  • Ustawić [STER. PRZEZ HDMI] na [Włącz].

  • Należy również odpowiednio zmienić ustawienia posiadanego telewizora. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

  • W różnych modelach BRAVIA funkcja „BRAVIA” Sync może działać inaczej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

  • Wyłączenie telewizora powoduje jednoczesne wyłączenie kamery.