Uruchamianie programu „PlayMemories Home”

  1. Kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu „PlayMemories Home” na ekranie komputera.

Zostanie uruchomiony program „PlayMemories Home”.
  1. Aby dowiedzieć się jak korzystać z programu „PlayMemories Home”, wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę skrótu „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home” na ekranie komputera.

  • Jeżeli wspomniana ikona nie jest wyświetlana na ekranie komputera, należy kliknąć kolejno: [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] wybrany element.