Kopiowanie - przewodnik


Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) można zapisywać przy użyciu zewnętrznego urządzenia. Metodę dobiera się w zależności od urządzenia.

Urządzenia zewnętrzne
Przewód połączeniowy
Rejestrator DVDDVDirect Express
Zapisywanie obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) na płycie DVD. [Szczegóły]
Wbudowany kabel USB urządzenia DVDirect Express
Rejestrator DVD inny niż DVDirect Express
Zapisywanie obrazów na płycie DVD w wysokiej rozdzielczości (HD) lub w standardowej rozdzielczości (STD). [Szczegóły]
Wbudowany kabel USB
Nagrywarka z twardym dyskiem itp.
Zapisywanie obrazów w standardowej rozdzielczości (STD) na płycie DVD. [Szczegóły]
Przewód połączeniowy A/V (w zestawie)
Zewnętrzne urządzenie pamięciowe
Zapisywanie obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym. [Szczegóły]
Przejściówka USB VMC-UAM1 (oddzielnie w sprzedaży)

Filmy nagrane w standardowej rozdzielczości (STD)

Do podłączenia kamery do urządzenia zewnętrznego, na którym będą zapisywane obrazy, należy używać przewodu połączeniowego A/V.
Uwagi
  • W przypadku kopiowania lub tworzenia płyt należy usunąć film demonstracyjny. Jeżeli nie zostanie on usunięty, kamera może nie działać prawidłowo. Usuniętego filmu demonstracyjnego nie można jednak odzyskać (HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE).

  • Przy pewnych ustawieniach opcji [Tryb NAGR] w chwili rejestrowania filmu, na niektórych rodzajach płyt lub urządzeniach pamięciowych filmów nie można zapisać. Filmy zarejestrowane przy ustawieniu [50p Jakość ] lub [Najwyż. jakość ] w pozycji [Tryb NAGR] można zapisywać na zewnętrznych urządzeniach pamięciowych.

Zagadnienia pokrewne