Rodzaje urządzeń pamięciowych, na których można zapisywać obrazy

Rodzaje nośników, na których można zapisywać obrazy, zależą od wybranego trybu nagrywania.

Rodzaje nośników
Tryb nagrywania
PS*
FX
FH/HQ/LP
Pamięć wewnętrzna opisywanej kamery**
Karta pamięci włożona do kamery
Nośniki zewnętrzne (pamięciowe urządzenia USB)
Płyty Blu-ray
Płyty AVCHD

* Opcję [50p Jakość ] można wybrać tylko wówczas, gdy w pozycji [Szybkość klatek] ustawiono opcję [50p].
** HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE