Zapisywanie wybranych obrazów z kamery na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym

Istnieje możliwość zapisania wybranych obrazów z kamery na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.
Uwagi
  • Do tego potrzebna jest przejściówka USB VMC-UAM1 (oddzielnie w sprzedaży).

  • Podłączyć zasilacz sieciowy i przewód zasilający do gniazda DC IN kamery i do gniazda elektrycznego.

  • Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do zewnętrznego urządzenia pamięciowego.

  1. Podłączyć kamerę do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pośrednictwem przejściówki USB (oddzielnie w sprzedaży).

A: Przejściówka USB VMC-UAM1 (oddzielnie w sprzedaży)
  • Przewodu USB nie wolno odłączać, gdy na ekranie LCD wyświetlana jest informacja [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.].

  • Po wyświetleniu informacji [Napr. danych obrazu] na ekranie kamery należy wybrać .

  1. Wybrać [Odtwarzaj bez kopiowania.].

  1. Aby zapisać obrazy, należy wybrać kolejno [Edycja/Kopiuj] [Kopiuj], po czym postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

  • Aby skopiować obrazy, które nie były jeszcze kopiowane, wystarczy wybrać kolejno [Edycja/Kopiuj] [Kopia bezpośrednia] po uprzednim podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do kamery.