Odtwarzanie obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego na kamerze


Uwagi
  • Do tego potrzebna jest przejściówka USB VMC-UAM1 (oddzielnie w sprzedaży).

  • Podłączyć zasilacz sieciowy i przewód zasilający do gniazda DC IN kamery i do gniazda elektrycznego.

  • Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do zewnętrznego urządzenia pamięciowego.

  1. Podłączyć kamerę do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pośrednictwem przejściówki USB (oddzielnie w sprzedaży).

A: Przejściówka USB VMC-UAM1 (oddzielnie w sprzedaży)
  1. Wybrać [Odtwarzaj bez kopiowania.] i zaznaczyć obraz, który ma być wyświetlony.

  • Obrazy można również oglądać na ekranie podglądu obrazów do kamery odbiornika telewizyjnego.

  • Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego, na ekranie Podgląd Wydarzeń pojawi się symbol .

Odtwarzanie filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) z poziomu komputera

Z poziomu programu „PlayMemories Home” wybrać napęd odpowiadający zewnętrznemu urządzeniu pamięciowemu i przystąpić do odtwarzania filmów.