Tworzenie płyty za pomocą rejestratora DVDirect Express

Połączyć kamerę i rejestrator DVD „DVDirect Express” (oddzielnie w sprzedaży) za pośrednictwem przewodu USB znajdującego się w zestawie z rejestratorem DVDirect Express.
Uwagi
 • Kamera powinna być podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza sieciowego.

 • Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z podłączonym urządzeniem.

 • Rejestrator DVD marki Sony może być niedostępny w niektórych krajach lub regionach.

 1. Podłączyć rejestrator DVDirect Express do gniazda(USB) kamery za pośrednictwem przewodu USB rejestratora DVDirect Express.

 1. Włożyć pustą płytę do rejestratora DVDirect Express i zamknąć kieszeń napędu.

 1. Nacisnąć przycisk (DISC BURN) na rejestratorze DVDirect Express.

Na tym etapie na płycie można nagrać te filmy, które nie były jeszcze zapisywane na żadnej płycie.
 • Po zakończeniu tej operacji wybrać .

Uwagi
 • Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) i standardowej (STD) rozdzielczości obrazu zostaną zapisane na oddzielnych płytach.

 • Jeżeli całkowity rozmiar filmów, które mają zostać nagrane za pośrednictwem operacji DISC BURN, przekracza pojemność płyty, wówczas po osiągnięciu tej pojemności nagrywanie płyty zostanie przerwane. Ostatni film na płycie może zostać ucięty.

 • Podczas nagrywania płyty nie można wykonywać żadnej z poniższych czynności:

 • Wyłączać kamery

 • Odłączać przewodu USB lub zasilacza sieciowego

 • Narażać kamery lub rejestratora DVDirect Express na wstrząsy mechaniczne lub drgania

 • Wyciągać karty pamięci z kamery

 • Czas nagrywania filmów o rozmiarze całkowitym równym pojemności płyty wynosi od 20 do 60 minut. Czas ten może być dłuższy, w zależności od trybu nagrywania i liczby ujęć.