Wykonywanie procedury [OPCJA WYPAL. PŁ.]

Przy użyciu urządzenia DVDirect Express (oddzielnie w sprzedaży) można utworzyć płytę z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD).
  1. Podłączyć rejestrator DVDirect Express do gniazda(USB) kamery za pośrednictwem przewodu USB rejestratora DVDirect Express.

  1. Włożyć pustą płytę do rejestratora DVDirect Express i zamknąć kieszeń napędu.

  1. Wybrać [OPCJA WYPAL. PŁ.].

  1. Wybrać nośnik zapisu zawierający filmy, które mają być zapisane (HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE).

  1. Wybrać jakość obrazu na płycie, która ma być utworzona.

  1. Dodać znaczniki wyboru do obrazów, które mają być skopiowane, po czym wybrać .

A: Pozostałe wolne miejsce na płycie
  • Po zakończeniu tej operacji wybrać .