Odtwarzanie płyty w urządzeniu DVDirect Express

Istnieje możliwość oglądania filmów lub zdjęć zapisanych na płycie w urządzeniu DVDirect Express (oddzielnie w sprzedaży) na ekranie telewizora.
  1. Aby odtworzyć filmy na ekranie telewizora, urządzenie DVDirect Express należy podłączyć do gniazda(USB) kamery, a kamerę podłączyć do telewizora.

  1. Włożyć utworzoną płytę do rejestratora DVDirect Express.

  1. Nacisnąć przycisk odtwarzania w rejestratorze DVDirect Express.

  • Po zakończeniu tej operacji wybrać .