Tworzenie płyty w formacie standardowej rozdzielczości (STD) za pomocą nagrywarki lub innego urządzenia nagrywającego

Podłączyć kamerę do nagrywarki płyt, rejestratora DVD marki Sony lub podobnego urządzenia innego niż DVDirect Express za pośrednictwem przewodu połączeniowego A/V. Obrazy odtwarzane z poziomu kamery można skopiować na płytę lub kasetę wideo.
  1. Włożyć nośnik zapisu do urządzenia nagrywającego. (nagrywarki płyt itp.).

  • Jeżeli urządzenie nagrywające jest wyposażone w przełącznik wyboru sygnału wejściowego, należy ustawić go w odpowiedniej pozycji.

  1. Podłączyć kamerę do urządzenia nagrywającego za pośrednictwem przewodu połączeniowego A/V.

A: Zdalne złącze A/V
B: Przewód połączeniowy A/V
: Kierunek przepływu sygnału
  • Podłączyć kamerę do gniazd wejściowych urządzenia nagrywającego.

  1. Uruchomić odtwarzanie z poziomu kamery i nagrywanie z poziomu urządzenia nagrywającego.

  1. Po zakończeniu kopiowania zatrzymać urządzenie nagrywające, a potem kamerę.

Uwagi
  • Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek podłączonych za pośrednictwem przewodu HDMI.

  • Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa się za pośrednictwem analogowej transmisji danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.

  • Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) będą kopiowane w formacie standardowej rozdzielczości (STD).

  • W przypadku podłączania urządzenia monofonicznego, do wejścia wideo urządzenia należy podłączyć żółty wtyk przewodu połączeniowego A/V, a do wejścia audio – wtyk biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy).

Zagadnienia pokrewne
Kopiowanie informacji o dacie i godzinie: [Kod danych]
Korzystanie z urządzenia obrazującego o proporcjach ekranu 4:3: [Typ TV]