Konfigurowanie opcji menu


W kamerze jest 6 kategorii menu, a w każdym z nich znajdują się różnorodne opcje.
Tryb fotografowania (Opcje wyboru trybu rejestrowania obrazów)
Aparat/Mikrofon (Opcje niestandardowego rejestrowania obrazów)
Jakość/rozm.obrazu (Opcje ustawień jakości i rozmiaru obrazu)
Funkcja Odtwarzania (Opcje odtwarzania)
Edycja/Kopiuj (Opcje do edycji obrazów, na przykład kopiowanie lub ochrona)
Konfiguracja (Inne opcje konfiguracyjne)
  1. Wybrać .

  1. Wybrać kategorię.

  1. Wybrać odpowiednią opcję menu.

Uwagi
  • Wybór kończy konfigurowanie ustawień menu lub powrót do poprzedniego ekranu menu.

Szybkie odnajdywanie opcji menu

Menu [Aparat/Mikrofon] i [Konfiguracja] zawierają podkategorie. Wystarczy wybrać ikonę podkategorii, a na ekranie LCD zostanie wyświetlona lista menu w wybranej podkategorii.
A: Ikony podkategorii

Gdy nie można wybrać jakiejś opcji menu

Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są niedostępne.
W kamerze wyświetlana jest informacja o przyczynie, która uniemożliwia wybór danej opcji menu, lub instrukcje, w jakiej sytuacji daną opcję menu można ustawić.