Film

Istnieje możliwość wyboru trybu nagrywania filmów.
  1. [Tryb fotografowania] [Film].