Zdjęcie

Istnieje możliwość wyboru trybu fotografowania.
  1. [Tryb fotografowania] [Zdjęcie].