Płynne wolne NAGRYWANIE (Płynne nagrywanie w zwolnionym tempie)


Kamera rejestruje mniej więcej 3-sekundowe szybkie sceny lub ujęcia ruchu jako 12-sekundowy film w zwolnionym tempie.
  1. [Tryb fotografowania] [Płynne wolne NAGRYWANIE].

  1. Nacisnąć przycisk START/STOP.

Po zakończeniu nagrywania znika informacja [Nagrywanie...].

Zmiana momentu, w którym kamera rozpoczyna nagrywanie

Do wprowadzania ustawień służą przyciski []/[].
  • [3s po] (ustawienie domyślne)

Kamera rejestruje mniej więcej 3-sekundowy film po naciśnięciu przycisku START/STOP.
  • [3s przed]

Kamera rejestruje mniej więcej 3-sekundowy film przed naciśnięciem przycisku START/STOP.
Uwagi
  • Nie można nagrywać dźwięku.

  • Jakość zarejestrowanego obrazu nie jest tak dobra jak w przypadku zwykłego nagrania.

  • W pozycji [Tryb NAGR] zostanie automatycznie ustawiona opcja [Standard ].