Zdjęcie golfowe


2-sekundowe ujęcie szybkiego ruchu dzielone jest na klatki, które następnie są rejestrowane jako film i zdjęcia. Podczas odtwarzania można później obejrzeć sekwencję ruchów, co jest przydatne przy sprawdzaniu uderzenia w golfie lub formy w tenisie.
  1. [Tryb fotografowania] [Zdjęcie golfowe].

  1. Na ekranie [Zdjęcie golfowe] należy umieścić obiekt w białej ramce znajdującej się w środku ekranu, po czym w momencie zamachu nacisnąć START/STOP.

Moment rozpoczęcia nagrywania przez kamerę

Jako odgłos uderzenia kija w piłkę przyjmowany jest w kamerze moment wykrycia dźwięku o najwyższym natężeniu w ciągu 1 sekundy od naciśnięcia przycisku START/STOP.
W momencie wykrycia odgłosu uderzenia kija w piłkę, czas nagrania korygowany jest automatycznie.
A: Odgłos uderzenia kija w piłkę*
B: Moment naciśnięcia przycisku START/STOP
C: Kamera rejestruje obrazy w czasie tych 2 sekund
* Jako odgłos uderzenia kija w piłkę przyjmowany jest w kamerze moment wykrycia dźwięku o najwyższym natężeniu w minionej 1 sekundzie.

Sprawdzanie formy z użyciem samowyzwalacza

Wybrać kolejno: []/[] [Włącz].
W momencie naciśnięcia przycisku START/STOP, w kamerze uruchamiany jest timer i rozpoczyna się odliczanie.
Moment, gdy wskazanie licznika dojdzie do 0, przyjmowany jest jako moment uderzenia, a ruch rejestrowany jest zarówno przed punktem 0, jak i po nim.
Uwagi
  • Jeżeli kamera nie może wykryć odgłosu uderzenia kija w piłkę, za moment uderzenia automatycznie przyjmowany jest punkt na 0,5 sekundy przed naciśnięciem przycisku START/STOP, a nagrywany film rozpoczyna się 1,5 sekundy przed momentem uderzenia i kończy 0,5 sekundy po nim.

  • Zdjęcia mają rozmiar 1 920 1 080.

  • Nie można nagrywać dźwięku.

  • Jakość zarejestrowanego obrazu nie jest tak dobra jak w przypadku zwykłego nagrania.

  • W pozycji [Tryb NAGR] zostanie automatycznie ustawiona opcja [Standard ].

  • Dźwięk uderzenia może zostać zarejestrowany przez wbudowany mikrofon, nawet jeśli podłączony jest mikrofon zewnętrzny.

  • Gdy w kamerze nie uda się prawidłowo przeprowadzić analizy uderzenia, na zarejestrowanym obrazie mogą być widoczne zakłócenia z uwagi na możliwy ruch w tle w przypadku nagrywanego ujęcia [Zdjęcie golfowe]. Wskazane jest rejestrowanie obrazów przy stabilnym ustawieniu kamery (na przykład korzystając ze statywu).