Balans bieli

Balans kolorów można dostosować do warunków nagrywania.
 1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Balans bieli].

 1. Wybrać odpowiednie ustawienie.


(Auto)
Automatyczna regulacja balansu bieli.
W przypadku wymiany akumulatora przy ustawieniu [Auto] lub przeniesienia kamery na zewnątrz po nagrywaniu w pomieszczeniu (lub odwrotnie), kamerę należy na ok. 10 sekund skierować na znajdujący się w pobliżu biały przedmiot.

(Na zewnątrz)
Balans bieli jest odpowiednio dostosowywany do poniższych warunków nagrywania:
 • W plenerze

 • Sceneria nocna, neony i pokazy ogni sztucznych

 • Wschody i zachody słońca

 • Przy oświetleniu lampami jarzeniowymi emitującymi światło dzienne


(Wewnątrz)
Balans bieli jest odpowiednio dostosowywany do poniższych warunków nagrywania:
 • W pomieszczeniach

 • Na przyjęciach lub w studiach, gdzie warunki oświetlenia szybko się zmieniają

 • Przy oświetleniu lampami studyjnymi, sodowymi lub lampami emitującymi światło o barwie przypominającej światło fluorescencyjne


(Jednym dotk.)
Balans bieli zostanie dostosowany do oświetlenia otoczenia.
 1. Wybrać [].

 1. Kierować kamerę na biały przedmiot, np. kartkę papieru, oświetlony tak samo jak obiekt, który ma zostać sfilmowany, w taki sposób, aby wypełniał kadr.

 1. Wybrać [].

Przy zmianie warunków oświetlenia w wyniku przyniesienia kamery z pleneru do pomieszczenia (lub odwrotnie) należy powtórzyć procedurę [Jednym dotk.], aby ponownie dopasować balans bieli.

Uwagi
 • Przy oświetleniu jarzeniówkami emitującymi światło białe lub białe zimne, w przypadku opcji [Balans bieli] należy wybrać ustawienie [Auto] lub dostosować kolor w polu [Jednym dotk.].

 • W przypadku nagrywania filmu opcji (Jednym dotk.) nie można ustawić.

 • Po wybraniu opcji [Balans bieli], pozycja [Wybór sceny] przyjmuje ustawienie [Auto].