Pomiar punkt./ostr. (Pomiar punktowy/ostrość)

Ekspozycja i ostrość mogą być regulowane automatycznie względem wybranego obiektu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Pomiar punkt./ostr.].

  1. Dotknąć obiektu, względem którego ma zostać ustawiona ekspozycja i ostrość.

  • Aby ostrość i jasność były ustawiane automatycznie, wystarczy dotknąć [Auto].

Uwagi
  • Opcje [Ekspozycja] i [Ostrość] zostaną automatycznie ustawione na [Ręczny].