Pomiar punktu (Elastyczny pomiar punktowy)

Ekspozycja może być regulowana automatycznie względem wybranego obiektu. Funkcja ta jest przydatna w przypadku dużego kontrastu pomiędzy obiektem a tłem, na przykład przy obiektach na scenie w świetle reflektorów.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Pomiar punktu].

  1. Dotknąć obiektu, względem którego ma być ustalona ekspozycja.

  • Aby przywrócić tryb automatycznej regulacji ekspozycji, wystarczy dotknąć [Auto].

Uwagi
  • Opcja [Ekspozycja] zostanie automatycznie ustawiona na [Ręczny].