Ostrość punktu

Ostrość może być regulowana automatycznie względem wybranego obiektu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Ostrość punktu].

  1. Dotknąć obiektu, względem którego ma być ustawiona ostrość.

  • Aby ostrość była ustawiana automatycznie, wystarczy dotknąć [Auto].

Uwagi
  • Opcja [Ostrość] zostanie automatycznie ustawiona na [Ręczny].