Ekspozycja

Jasność obrazu można ustawić ręcznie. Jasność wymaga regulacji, gdy obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Ekspozycja].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Auto
Ekspozycja będzie regulowana automatycznie.

Ręczny
Wybrać przy zbyt jasnym obiekcie lub silnym przeciwoświetleniu. Jeżeli obiekt jest zbyt ciemny albo oświetlenie słabe, należy wybrać .