Ostrość


Istnieje możliwość ręcznej regulacji ostrości. Funkcję tę można wybrać z zamiarem ustawienia ostrości konkretnego obiektu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Ostrość].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Auto
Ostrość będzie regulowana automatycznie.

Ręczny
Ostrość można regulować korzystając z przycisku (bliski obiekt) lub przycisku (odległy obiekt).
Wskaźnik pojawia się, gdy nie można ustawić ostrości obiektów znajdujących się bliżej, a wskaźnik - gdy nie można ustawić ostrości obiektów znajdujących się dalej.

Regulacja ostrości

Łatwiej uzyskać ostry obraz obiektu, przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia w stronę położenia T (teleobiektyw) w celu ustawienia ostrości, a następnie w stronę położenia W (szeroki kąt) w celu ustawienia zbliżenia. Podczas filmowania obiektu z bliska należy przesunąć dźwignię regulacji zbliżenia w stronę położenia W (szeroki kąt), a następnie ustawić ostrość.

Informacje dotyczące ogniskowej

Informacje o ogniskowej są wyświetlane w opisywanej kamerze przez kilka sekund po przełączeniu trybu ustawiania ostrości z automatycznego na ręczny lub przy ręcznym ustawianiu ostrości. Informacjami tymi należy się kierować, gdy obiekt jest ciemny i ustawienie ostrości sprawia trudności. (Informacje te nie są wyświetlane prawidłowo w przypadku korzystania z obiektywu wymiennego (oddzielnie w sprzedaży).)
Uwagi
  • Po ustawieniu opcji [Ostrość] na [Ręczny] pojawi się wskaźnik .

  • Minimalna odległość między kamerą a obiektem, która umożliwia zachowanie ostrości, wynosi około 1 cm w przypadku ustawienia trybu szerokokątnego oraz około 80 cm po wybraniu trybu teleobiektywu.