Przesłona


Istnieje możliwość rejestrowania obrazów w trybie priorytetu przysłony. Zmiana parametru PRZYSŁONA powoduje zmianę zakresu ostrości. Parametr PRZYSŁONA można zmieniać w zależności od rodzaju robionych zdjęć w celu wyostrzenia obiektu i rozmycia tła lub też w celu wyostrzenia całego obrazu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ręczne nastawy] [Przesłona].

  1. Wybrać właściwą opcję.

A: Liczba F
  • Wraz ze zmniejszaniem się liczby F (wartości przysłony), rozszerza się otwór przysłony i zwiększa się rozmycie tła.


Auto
PRZYSŁONA będzie regulowana automatycznie.

Ręczny
Przycisk pozwala regulować przysłonę zwiększając ostrość całego obrazu (zwiększanie parametru PRZYSŁONA), a przycisk - wyostrzając obiekt i rozmywając tło (zmniejszanie parametru PRZYSŁONA).

Zmiana atmosfery obrazu przez zmianę parametru PRZYSŁONA.

Mniejsza liczba F (otwarcie przysłony) powoduje zmniejszenie zakresu ostrości. Większa liczba F (zawężenie przysłony) powoduje poszerzenie zakresu ostrości. Otwieranie przysłony powoduje rozmycie tła, a jej zawężanie - wyostrzanie całego obrazu.
Uwagi
  • Nawet przy szerszym otwarciu przysłony (mniejsza wartość F-stop) niż F3,4 po ustawieniu dźwigni zbliżenia w pozycji W (szeroki kąt), opcji PRZYSŁONA zostanie przywrócone ustawienie F3,4 przy przesuwaniu dźwigni zbliżenia w stronę pozycji T (teleobiektyw).